Om u beter van dienst te kunnen zijn en voor het tonen van relevante advertenties, maakt Zalando gebruik van functionele, analytische, social media, advertentie, affiliate en tracking cookies en vergelijkbare technologie, die door Zalando of derden worden geplaatst. Nadere informatie over deze cookies kunt u vinden in onze cookies policy. Door hiernaast op "Ik ga akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website (bijvoorbeeld door op een link op deze website te klikken), gaat u akkoord met het plaatsen van al deze cookies bij bezoek aan deze site of andere websites van Zalando.Ik ga akkoord.

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN

Aanvullende algemene voorwaarden (AV) voor bestellingen via www.zalando.nl

Hierna willen wij u onze Algemene Voorwaarden voorstellen, die wij voor de bewerking en afhandeling van uw aankoop ten grondslag leggen.

We bieden op www.zalando.nl ter verkoop Zalando-artikelen en Zalando-partner-artikelen aan.

Zalando-artikelen zijn alle artikelen, die we u op www.zalando.nl aanbieden, voor zover wij u er niet op wijzen dat het om een Zalando-partner-artikel gaat.

Zalando-partner-artikelen zijn artikelen, die we u op www.zalando.nl aanbieden en die wij daar als Zalando-partner-artikel aanduiden.

1. DE TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST EN DE LEVERING

1.1 Overeenkomsten via www.zalando.nl worden uitsluitend in de Nederlandse taal afgesloten. Bij de bestelling van Zalando-artikelen is uw contractspartij Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin (Duitsland). Bij bestellingen van Zalando-partner-artikelen is uw medecontractspartij, naast Zalando SE tevens de betreffende Zalando-partner. Informatie over de identiteit van de betreffende Zalando-partner vindt u verlinkt op de betreffende artikelpagina (in het bijzonder de naam, het adres waarop gedagvaard kan worden en registergegevens). De betreffende Zalando-partner is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. 1.2 Door het aanklikken van de knop “Nu kopen” plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. De ontvangst van uw bestelling bevestigen wij u direct na het versturen van uw bestelling door middel van een e-mail. Een bindende koopovereenkomst komt met ontvangst van de bestelbevestiging tot stand. Houdt u er rekening mee, dat de levering van het bestelde product bij vooruitbetaling (reservering) pas na creditering van het volledige bedrag, inclusief verzendkosten op onze rekening plaatsvindt. In verband daarmee verzoeken wij u om de overboeking van de koopprijs onmiddellijk na ontvangst van de bestelbevestiging, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging uit te voeren. 1.3 Wij zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat de u betaald heeft onverwijld terugbetalen. 1.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij leveren alleen binnen Nederland. Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen bedoeld. Het bestellen en leveren van Zalando-artikelen en Zalando-partner-artikelen is alleen mogelijk, indien deze op voorraad zijn. Op de website wordt aangegeven of het artikel nog op voorraad is.

2. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EXPRES VERZENDING

2.1 De op het moment van de bestelling in het aanbod genoemde prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen. Dat wil zeggen, dat ze inclusief de op dat moment geldende van toepassing zijnde wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs betaald is, blijven de producten ons eigendom, dan wel dat van de betreffende Zalando-partner. 2.2 De verzendkosten, behalve de expres verzendkosten komen voor onze rekening. 2.3 Voor bepaalde bestellingen bieden wij expres verzending aan. Of deze optie voor uw bestelling mogelijk is en de daaraan verbonden kosten, kunt u in het bestelproces zien. De producten worden uiterlijk binnen 2 werkdagen geleverd. Indien de levering langer duurt, ontvangt u de expres verzendkosten uiteraard terug.

3. BETALING

3.1 In principe bieden wij de volgende betaalwijzen aan: vooruitbetaling, creditcard, op rekening, en Paypal. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Houdt u er rekening mee, dat wij betalingen slechts van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) accepteren. Eventuele kosten van een geldtransactie dient u te betalen. 3.2 In geval van aankoop op creditcard vindt de belasting van uw creditcardrekening plaats met verzending van de bestelling. 3.3 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat u door ons bent gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages. 3.4 U gaat ermee akkoord, dat u facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

4. ACTIE-TEGOEDBONNEN EN HET VERZILVEREN ERVAN

4.1 Actie-tegoedbonnen zijn tegoedbonnen, die niet kunnen worden gekocht, maar in het kader van reclamecampagnes worden verstrekt en die een beperkte geldigheid hebben. 4.2 Actie-tegoedbonnen dienen in de vermelde periode en slechts één keer in het kader van een bestelling te worden verzilverd. Sommige merken kunnen worden uitgesloten van de tegoedbonactie. Actie-tegoedbonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Houd er alstublieft rekening mee, dat de actie-tegoedbonnen gekoppeld kunnen zijn aan een minimum-bestelwaarde. 4.3 De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de actie-tegoedbon. Een verschil met een hogere goederenwaarde kan gecompenseerd worden met de aangeboden betalingsmogelijkheid. De waarde van de actie-tegoedbon wordt noch in cash uitbetaald, noch vergoed met een rentepercentage. De actie-tegoedbon wordt niet gerestitueerd indien goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd. 4.4 Actie-tegoedbonnen kunnen alleen voor het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het verzilveren naderhand is niet mogelijk. De actie-tegoedbon kan niet aan derden worden overhandigd. Meerdere actie-tegoedbonnen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden, tenzij wij iets anders zijn overeengekomen. 4.5 Mocht u bij uw aankoop een actie-tegoedbon hebben verzilverd, behouden wij ons het recht voor, de oorspronkelijke prijs van de goederen, die u koopt, in rekening te brengen als - vanwege een herroeping - de totale waarde van de bestelling lager is dan de desbetreffende waarde van de actie-tegoedbon of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

5. CADEAUBONNEN EN HET VERZILVEREN ERVAN

5.1 Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen, die u via aankoop kunt verkrijgen. Deze kunnen alleen voor de koop van Zalando-artikelen en Zalando-partner-artikelen verzilverd worden, niet echter voor de koop van andere cadeaubonnen. Is het tegoed van een cadeaubon voor een bestelling onvoldoende, dan kan het verschil met een aangeboden betalingsmogelijkheid worden gecompenseerd. 5.2 Cadeaubonnen en tegoeden kunnen alleen voor het afsluiten van het bestelproces worden verzilverd. Het tegoed van een cadeaubon wordt noch in cash uitbetaald noch vergoed met een rentepercentage. Om cadeaubonnen op uw klantenaccount te verzilveren of een bestaand tegoed te bekijken, kunt u uw persoonlijke account op www.zalando.nl bezoeken.

6. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT BIJ DE AANKOOP VAN ZALANDO-ARTIKELEN

BIJ DE AANKOOP VAN ZALANDO-ARTIKELEN HEEFT U EEN WETTELIJK HERROEPINGSRECHT:

vooraf willen we u informeren dat u in geval van het retourneren van goederen het bij uw bestelling bijgevoegde retouretiket kunt gebruiken of via uw klantenaccount zelf kunt uitprinten. Indien u geen printer ter beschikking heeft, u problemen heeft met het downloaden van het retouretiket, of indien u een nieuw retouretiket nodig heeft, kunt deze via de klantenservice (contactgegevens, zie hieronder) opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk ons te helpen om onnodige kosten te vermijden en de goederen niet zonder retouretiket te retourneren.

HERROEPINGSRECHT:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: herroeping@zalando.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring ook via het contactformulier op onze website digitaal invullen en versturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van ons direct (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Zalando Retouren, Antwoordnummer 25000, 5140 WR Waalwijk, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) — Aan Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: herroeping@zalando.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT BIJ DE AANKOOP VAN ZALANDO-PARTNER-ARTIKELEN

BIJ DE AANKOOP VAN ZALANDO-PARTNER-ARTIKELEN HEEFT U EEN WETTELIJK HERROEPINGSRECHT:

vooraf willen we u informeren dat u in geval van het retourneren van goederen het bij uw bestelling bijgevoegde retouretiket kunt gebruiken. Indien u een nieuw retouretiket nodig heeft, kunt deze via de klantenservice (contactgegevens, zie hieronder) opvragen. Wij verzoeken u vriendelijk ons te helpen om onnodige kosten te vermijden en de goederen niet zonder retouretiket te retourneren.

HERROEPINGSRECHT:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de 1. dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: herroeping@zalando.nl, of de betreffende Zalando-partner via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Informatie over de identiteit van de betreffende Zalando-partner, inclusief contactgegevens is op de van toepassing zijnde artikelpagina verlinkt. Daarnaast vindt u contactinformatie omtrent de Zalando-partner in de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht welke wij u in bestelbevestiging als pdf hebben gestuurd. U kunt het modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring ook via het contactformulier op onze website digitaal invullen en versturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, ontvangt u van onz direct (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van het herroepingsrecht Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan de Zalando-partner terug te zenden of te overhandigen. Informatie over de identiteit van de betreffende Zalando-partner, inclusief contactgegevens is op de van toepassing zijnde artikelpagina verlinkt. Daarnaast vindt u contactinformatie omtrent de Zalando-partner in de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht welke wij u in bestelbevestiging als pdf hebben gestuurd. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u dat niet gebruikt, dient u kosten voor de verzending te betalen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) — Aan Zalando SE, Tamara-Danz-Straße 1, 10243 Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: herroeping@zalando.nl (of de betreffende Zalando-partner, voor contactgegevens, zie info hierboven) — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor verzegelde producten, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

8. VRIJWILLIG TERUGGAVERECHT TOT 100 DAGEN NA ONTVANGST VAN HET PRODUCT

8.1 Wij verlenen u naast uw wettelijke herroepingsrecht een vrijwillig teruggaverecht van in totaal 100 dagen na ontvangst van het product. Met dit vrijwillige teruggaverecht kunt u na afloop van uw 14-dagen-herroepingsrecht (zie herroepingsrecht hierboven) de overeenkomst ongedaan maken, door het product binnen 100 dagen na ontvangst ervan (begin van de termijn op de dag na ontvangst van het product) aan ons, en wel in in concreto naar het in artikel 6, onder het kopje “Gevolgen van het herroepingsrecht” genoemde adres terug te sturen. In geval van een Zalando-partner-artikel dient u het aan de betreffende Zalando-partner terug te sturen. Informatie over de identiteit van de betreffende Zalando-partner, inclusief contactgegevens is op de van toepassing zijnde artikelpagina verlinkt. Daarnaast vindt u contactinformatie omtrent de Zalando-partner in de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht welke wij u in bestelbevestiging als pdf hebben gestuurd. 8.2 In geval van een retourzending van Zalando-artikelen kunt u het bij uw bestelling bijgevoegde retouretiket gebruiken of deze via uw klantenaccount zelf uitprinten. Indien u problemen heeft met het downloaden van het retouretiket of u geen printer ter beschikking heeft, neemt u dan contact op met onze klantenservice (contactgegevens, zie hieronder). 8.3 In geval van een retourzending van Zalando-partner-artikelen kunt u het bij uw bestelling bijgevoegde retouretiket gebruiken. Overigens vindt u de contactgegevens van de betreffende Zalando-partner op de betreffende artikelpagina verlinkt; daarnaast vindt u de contactgegevens in de informatie ten aanzien van het herroepingsrecht welke wij u met de bestelbevestiging als pfd hebben gestuurd. 8.4 De tijdige verzending is voldoende om aan de termijn te voldoen. Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht is echter, dat u het product slechts om te passen, zoals in een winkel, hebt gedragen/uitgeprobeerd en het product volledig, in zijn oorspronkelijke staat intact en zonder beschadiging in de originele verkoopverpakking terugstuurt. Tot aan het einde van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. Het vrijwillige teruggaverecht beperkt niet uw recht op wettelijke garantie, welke onbeperkt voor u blijft bestaan. Het vrijwillige teruggaverecht bestaat niet bij de aankoop van cadeaubonnen.

9. TERUGBETALINGEN

Elke terugbetaling voeren wij automatisch uit op de door u voor de betaling gebruikte rekening. Bij betaling op rekening en bij vooruitbetaling wordt teruggeboekt op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen. Heeft u met Paypal / creditcard betaald, dan volgt de terugboeking op de daaraan verbonden Paypal-/creditcardrekening. Indien u bij uw koop een cadeaubon heeft gebruikt, dan boeken wij het betreffende bedrag op uw cadeaubonrekening.

10. CUSTOMER CARE

De klantendienst kan worden gecontacteerd via onze FAQs. De klantendienst is bereikbaar via chat, messenger, telefoon en het contactformulier.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN VERDERE INFORMATIE

11.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 11.2 U vindt deze AV op www.zalando.nl Daarnaast kunt u dit document uitprinten of opslaan, door de gebruikelijke functie van uw internetprogramma (=browser: meestel als “document opslaan”) te gebruiken. U kunt dit document als pdf downloaden en archiveren, door hier aanklikken. Om een pdf te kunnen openen, heeft een gratis programma nodig van Adobe Reader (www.adobe.com/nl/) of een vergelijkbaar programma, die het pdf-format beheerst. 11.3 U kunt ook aanvullend de gegevens van uw bestelling archiveren, door de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces weergegeven gegevens met behulp van uw browserfunctie op te slaan of te wachten op de ontvangstbevestiging van uw bestelling, welke wij u tevens per e-mail zullen sturen na afloop van uw bestelling. Deze bevestiging bevat nogmaals uw bestelgegevens en onze AV. Deze kunt u eenvoudig uitprinten, dan wel met uw e-mailprogramma opslaan.

UW ZALANDO SE

Postadres: Zalando SE 11501 Berlijn (Duitsland)

Bezoekadres: Zalando SE Tamara-Danz-Str. 1 10243 Berlijn (Duitsland)

Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Charlottenburg Berlijn (Duitsland), HRB 158855 B

Stand: 16.10.2017

De bovenstaande aanvullende Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom. Gebruik door derden - ook bij wijze van uittreksel - voor bedrijfsdoeleinden bij het aanbieden van goederen en/of dienstverrichtingen - is niet toegestaan. handelingen in strijd hiermee worden vervolgd.