Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij www.zalando.nl

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons belang. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze websites geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt opnemen voor vragen.

1. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Zalando SE (hierna: Zalando). Zalando is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

- Per post op: Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlijn, Duitsland

- Telefax: +49 (0)30 2759 46 93

- E-mail: mijngegevens@zalando.nl

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Zalando volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

2.1 Klantenaccount

Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert via de "nu registreren"-functie een klantenaccount aan, d.w.z. een door middel van een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens. Hier kunt u o.a. gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken of uw persoonlijke gegevens en de nieuwsbrief beheren.

2.1.1 Klantenaccount aanmaken

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie):

- Uw e-mailadres

- Uw wachtwoord

- Uw voornaam

- Uw achternaam

- Uw geslacht

- Toestemming voor kredietwaardigheidscontrole en bepalingen inzake gegevensbescherming

Uw factuur- en afleveradres hoeft u pas aan te geven, wanneer u een bestelling doet. Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst en de verzending van uw bestelling kunnen bevestigen en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres bovendien voor uw identificatie (als aanmeldnaam), wanneer u zich in uw klantenaccount aanmeldt.

2.1.2. Gebruik van de klantenaccount

U kunt uw Zalando-klantenaccount gebruiken om in de verschillende Europese Zalando online shops in te loggen. Daarnaast kunt u de klantenaccount ook gebruiken om bij de collectie van Zalando Lounge (ook een aanbod van Zalando SE) of bij andere diensten van de Zalando-ondernemingsgroep (bijv. Zalon, Fleek of MOVMNT) in te loggen. Wij geven uw gegevens alleen aan deze diensten door, wanneer u daar inlogt. Mocht het niet gaan om diensten van Zalando SE (bijv. Zalando Lounge), dan worden de gegevens ook alleen doorgegeven met uw toestemming, die u in het bijbehorende aanmeldingsproces kunt geven. Indien u zich niet bij uw klantenaccount afmeldt, blijft u automatisch ingelogd. Deze functie maakt het u mogelijk om een deel van onze diensten (bijv. "Verlanglijstje") te gebruiken, ook zonder zich opnieuw bij de klantenaccount aan te melden. Om veiligheidsredenen wordt u echter nogmaals verzocht uw wachtwoord in te voeren, als uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld veranderd moeten worden of u een bestelling wilt opgeven.

2.1.3. Mijn voorkeuren

U kunt op Zalando aangeven of en welke merken of categorieën u bijzonder interessant vindt en welke merken u niet interesseren. Hiervoor heeft u de beschikking over de zogenaamde functie "Mijn voorkeuren"; uw informatie kunt u op ieder willekeurig moment in uw klantenaccount bekijken en aanpassen. Met behulp van uw informatie personaliseren wij o.a. uw startpagina, om zo onze service voor u nog relevanter en interessanter vorm te geven.

2.2 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens

Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten (bijvoorbeeld: "Mijn voorkeuren"), de technische administratie, eigen marketingdoeleinden (meer informatie hierover onder punt 2.3) en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

2.3 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Zalando, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uw koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over het door u gebruikte eindapparaat, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, of producten die u bekeken hebt en informatie die wij van u ontvangen (met inbegrip van automatisch overgedragen of gegenereerde informatie) hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.3.1 Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst. Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.3.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van Zalando ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u op een nieuwsbrief bent geabonneerd. Wij willen u op deze manier informatie doen toekomen over producten uit onze collectie die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons interessant zouden kunnen zijn. Indien u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail een afmeldingslink.

2.3.3 Reclamebanners

Wij gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om u zgn. reclamebanners te tonen. Hierbij gaat het om advertenties die wij op pagina's van derden plaatsen. Dit gebeurt meestal met het gebruik van zgn. cookies of pixels. Het is ons doel om het reclameaanbod voor u nuttiger en interessanter te maken, daarom ziet u in het kader van de reclamebanners met name producten die u reeds op onze site bekeken hebt of producten die lijken op de door u bekeken producten (zgn. retargeting). In het kader van de reclamebanners werken wij enkel met pseudonieme gegevens; informatie in niet-gecodeerde tekstuele vorm over uw persoon (bijv. uw naam of uw e-mailadres) worden niet in de cookies opgeslagen. Meer informatie over cookies, pixels en retargeting vindt u onder punt 4 en punt 7 van deze policy.

2.3.4 Kansspelen, markt- en opinieonderzoek

Bij kansspelen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u in de deelnamevoorwaarden van het betreffende kansspel. Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor markt- en opinieonderzoek. De in het kader van markt- en opinieonderzoek geregistreerde gegevens gebruiken wij niet voor reclamedoeleinden. Gedetailleerde instructies (met name over de evaluatie van uw informatie) vindt u in het kader van de desbetreffende enquête of daar waar u uw informatie invoert. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. Tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere enquête een afmeldingslink.

3. Kredietwaardigheidscontrole

Om u zo goed mogelijke opties voor de keuze van de wijze van betaling te kunnen aanbieden, moeten wij u en ons tegen misbruik beschermen. Daarom sturen wij de, voor een solvabiliteitscontrole, benodigde persoonsgerelateerde gegevens, met inbegrip van uw adresgegevens, op naar de firma Experian NL. Te bereiken via:

Online contactformulier: http://www.experian.nl/contact/contact-consumenten.html E-mail: Inzage@experian.nl Telefoon nummer: 0900-experian (0900-39737426) Adres: Postbus 16604, 2500 BP Den Haag Bezoekadres: Kantoorgebouw 't Schip Consumentenbalie 9e etage Verheeskade 25 2521 BE Den Haag

die op basis van mathematisch-statistische methoden een dienovereenkomstige beoordeling uitvoert. Bij de berekening van de waarschijnlijkheidswaarde worden ook uw adresgegevens mede gebruikt. Wij gebruiken de ontvangen informatie ten aanzien van de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsuitval ("waarschijnlijkheidswaarde") voor een weloverwogen beslissing t.a.v. de aan u te verlenen betalingsopties.

Voor zover u met de u op grond van deze geautomatiseerde methode aangeboden wijze(n) van betaling niet akkoord gaat, kunt u ons dit schriftelijk per brief of per e-mail aan datenschutz@zalando.de meedelen. Wij zullen dan de beslissing gelet op uw standpunt opnieuw toetsen.

Tegen het doorgeven van uw gegevens aan Experian kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval alleen gebruik kunt maken van de voorafbetaling als betalingsoptie.

4. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk zijn.

Wat zijn cookies? Cookies en flash cookies zijn kleine bestandjes, die op uw gegevensmedium worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u de browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensmedium worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet permanent hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt Zalando? De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie automatisch weer van uw harddisk gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina´s aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies die op de harddisk bij u blijven. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat u reeds eerder bij ons op bezoek was en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw belangen afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies is erin gelegen ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw wensen als klant en u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk aan te maken.

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen? In de door Zalando gebruikte cookies worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daardoor niet aan een bepaalde persoon en zodoende ook niet aan u toe te wijzen. Bij het activeren van de cookie wordt hieraan een identificatienummer toegewezen. Een toewijzing van uw persoonsgerelateerde gegevens aan dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment gerealiseerd. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend geanonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop er worden bezocht, welke producten werden bekeken enz.

Wat is onsite targeting? Op de Zalando-website worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een anonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Uw gegevens worden op geen enkel moment met de bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens in verband gebracht. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend sportschoenen werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online-aanbod voor u zo attractief mogelijk op te zetten en u reclame te presenteren, die overeenkomt met uw interesses.

Zijn er ook cookies van derdeaanbieders (zog. third-party-cookies)? Zalando bedient zich van een aantal reclamepartners, die helpen om het internetaanbod en de Zalando-website voor u interessanter te maken. Daarom worden er bij een bezoek aan de Zalando-website ook cookies van partnerbedrijven op uw harddisk opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies, die automatisch na de vastgelegde tijd worden gewist. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Er worden alleen onder een user-ID pseudoniem gegevens geregistreerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de vraag welke producten u hebt bekeken, of er iets werd gekocht, naar welke producten er werd gezocht etc. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook buiten de websites om informatie over de vraag welke sites u daarvoor heb bezocht of in welke producten u bijvoorbeeld geinteresseerd was om u zo de reclame te kunnen tonen, die het best past bij uw belangstelling. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens. Ze hebben uitsluitend het doel om het onze reclamepartners mogelijk te maken om u aan te spreken met reclame die ook daadwerkelijk uw belangstelling kan wegdragen.

Re-targeting Onze website gebruikt hierbij zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens.

Ik ga ermee akkkoord dat er zogenaamde cookies kunnen worden toegepast en hiermee gebruiksgegevens van mij kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoeken aan de website weer kunnen worden opgeroepen. Deze toestemming kan ik te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen, doordat ik in mijn browserinstellingen het aannemen van cookies weiger.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen het opslaan van cookies? In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Wanneer u alleen de Zalando-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser "Cookies van derdeaanbieders blokkeren" kiezen.

Wij adviseren u om bij gemeenschappelijk gebruikte computers die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash-cookies accepteren, zich na het beëindigen altijd volledig af te melden.

5. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van Zalando worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de websites bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de Zalando-shop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Tegelijkertijd maken wij gebruik van de logfile-datarecords als afweer tegen aanvallen op onze Zalando-shop, bijv. in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen, die erop gericht zijn om de toegang tot onze Zalando-shop door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

6. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics en Webtrekk.

6.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

6.2 Webtrekk

Voor de statistische evaluatie van de websites maken wij bovendien gebruik van de technologieën van Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin, Duitsland (www.webtrekk.de). Met behulp van de diensten van Webtrekk registreren wij statistische gegevens over het gebruik van ons webaanbod. Deze gegevens worden gebruikt om de Zalando-shop en onze aanbiedingen permanent te verbeteren en te optimaliseren en daardoor interessanter te maken voor u. Webtrekk GmbH werd op het gebied van de gegevensbescherming, voor de door Zalando gebruikte web controlling software gecertificeerd door TÜV Saarland. Met name werd hierbij het registreren en verwerken van tracking-gegevens t.a.v. de conformiteit met de gegevensbescherming en de dataveiligheid gecontroleerd en gecertificeerd. In het kader van het gebruik van deze websites wordt de informatie die uw browser doorgeeft, geregistreerd en geëvalueerd. Dit vindt plaats door middel van een cookie-technologie en zogenaamde pixels, die op iedere website geïntegreerd zijn. Hierbij worden de volgende gegevens geregistreerd: request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie, browsertaal, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, Javascript-activering, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, referrer-URL, IP-adres (wordt uitsluitend geanonimiseerd geregistreerd en direct na hun gebruik weer gewist), tijdstip van de toegang, clicks, bestelwaarden, winkelwagens en geanonimiseerde formulierinhouden (bijvoorbeeld of er een telefoonnummer werd aangegeven of niet). Een directe relatering aan personen is te allen tijde uitgesloten. De zo verzamelde gegevens dienen om anonieme gebruikersprofielen, die de basis vormen voor webstatistieken, aan te maken. De met de Webtrekk-technologieën geregistreerde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze websites persoonlijk te identificeren en op geen enkel moment gecombineerd met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. Tegen het inwinnen en opslaan van gegevens door Webtrekk kan op ieder willekeurig moment met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Roep hiervoor de volgende link op: https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/ Door het bevestigen van de link wordt er op uw gegevensdrager een zogenaamde opt-out-cookie geplaatst. Deze cookie heeft een geldigheid van 5 jaar. Let erop dat bij het wissen van alle cookies op uw computer ook deze opt-out-cookie wordt gewist, d.w.z. wanneer u bezwaar wilt blijven aantekenen tegen het geanonimiseerde registreren van gegevens door Webtrekk, u opnieuw de opt-out-cookie moet instellen. De opt-out-cookie is per browser en computer ingesteld. Mocht u onze websites van thuis uit en vanaf het werk of met verschillende browsers bezoeken, dan moet u in de verschillende browsers c.q. op de verschillende computers de opt-out-cookie activeren.

7. Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners

In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.; https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/

- Nugg.ad GmbH, Rotherstr. 16, 10245 Berlin, Duitsland; https://www.nugg.ad/en/privacy/general-information.html

- Adform Germany GmbH; Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Duitsland; http://site.adform.com/privacy-policy/en/

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S.; https://www.facebook.com/about/privacy

- Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk; http://www.criteo.com/privacy/

- The Rubicon Project Ltd., Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St., London, W1B 3HR, Verenigd Koninkrijk; http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

- Yieldlab AG, Colonnaden 41. 20354 Hamburg, Duitsland; http://www.yieldlab.com/meta-navigation/data-protection/

- Xaxis, Inc., 132 West 31 Street, 9th Floor, New York, NY 10001, V.S.; https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy-en

8. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.